Şartlar ve Koşullar

İNTERNET SİTESİ VE KULLANICI AYDINLATMA METNİ 
Tuizpay Bilgi Teknolojileri A.ş  (bundan böyle “Cepparam” ya da “Şirket”) topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken azami dikkat ve özeni göstermektedir. Bu nedenle internet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu amaçla Cepparam, bütün işlemlerinizde kişisel verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir. Kurum kültürü olarak benimsediğimiz konuyla ilgili hazırladığımız Gizlilik Politikamız’a sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Cepparam internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın bilgi güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir. 1. Hukuki Nitelik ve Kapsam 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10’uncu maddesi, kişisel verileri işlenen kimselerin veri sorumlularınca aydınlatılmalarını öngörmektedir. KVK hükümlerine göre Cepparam “Veri Sorumlusu”dur. İşbu Aydınlatma Metni ile veri sahiplerini; veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanunun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirmektedir. 2. Veri Sorumlusunun Kimliği KVK’nın 3/1 maddesinin (ı) bendinde Veri Sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Tuizpay Bilgi Teknolojileri A.ş.’dir. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.
Detaylı bilgilere Çerezler, Gizlilik ve KVKK Politikalarımız ‘dan ulaşabilirsiniz.

İzin vermek